Filmi “Njeriu dhe Zogjtë” tregon përjetimin e nje burri, në kërkimin e sinqertë të shpjegimit të vërtetë të Krishtindjes!
Ai (Jezusi) u bë si njëri prej nesh, që të mund të komunikonte të vërtetën e Perëndisë me ne!

“Dhe s’ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh: Perëndia u shfaq në mish…” Letra e Apostullit Pal, drejtuar Timoteut, Dhiata e Re.

“Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë.” Ungjilli sipas Gjonit 1:14.

Pyetja Mahnitese