Ati ynë që je në qiell!
Ti je Madhështor dhe i Mëshirshëm.
Ti je shumë lart sipër nesh dhe i gatshëm të vish tek ne.
Ti ke plane për gjithë botën, madje për universin,
e megjithatë Ti kujdesesh për ne edhe në detajet më të vogla.
Ti je Mbreti
dhe Ati ynë!

U shenjtëroftë emri Yt!
Bëj që emri Yt Madhështor dhe i Shenjtë
të nderohet dhe çmohet mbi gjithçka,
veçanërisht thellë në zemrat tona
dhe kudo tjetër në botë!

Ardhtë mbretëria Jote!
Bëj që urtësia dhe autoriteti Yt sovran
të dalin fitimtarë në çdo kohë dhe vend mbi tokë
dhe në vendet më të thella të shpirtit tonë!

U bëtë vullneti Yt
në tokë ashtu si në qiell!
Bëj që vullneti Yt plotësisht i urtë,
plotësisht i mirë, plotësisht i drejtë, plotësisht i shenjtë
të bëhet përreth botës ashtu si engjëjt e bëjnë
në mënyrë të përsosur dhe me gëzim në qiell.
Bëje vullnetin Tënd realitet në secilin prej nesh!

Na jep sot bukën tonë të përditshme!
Nuk kërkojmë pasuri por mjaft për të jetuar!
Dëshirojmë të jemi të shëndetshëm dhe
të kemi një mendje dhe një trup që funksionojnë!
Ushqena që të realizojmë
atë që na ke thirrur të bëjmë!

Dhe na i fal fajet tona
siç ua falim edhe ne fajtorëve tanë!
Jemi mëkatarë
dhe kemi nevojë të falemi çdo ditë.
E dimë që nuk e meritojmë.
Ne kërkojmë mëshirë. Na fal!
Na tërhiq në lirinë e dashurisë Tënde;
në dashurinë që na dhe
kur Biri Yt vdiq në vendin tonë!

Mos lejo të biem në tundim
por na shpëto nga i ligu!
Nuk dëshirojmë të vazhdojmë të mëkatojmë!
Na ruaj nga mpleksjet e tundimit të fuqishëm.
Na ruaj nga Satani,
nga gjithë veprat e tij dhe rrugët e tij.
Bëj që të ecim në shenjtëri para Teje
gjithë ditët e jetës tonë.

E ofrojmë këtë lutje
në emrin e Atij që na mësoi të lutemi.
Në emrin e Jezusit
Amen!

Pyetja Mahnitese